KG C Sportplezier op onze strapdag

KG C Sportplezier op onze strapdag

Veilig op de fiets ons parcour volgen, een fluovlag knutselen, het zebrapad goed oversteken en een tekening krijten op de speelplaats.