KG A Welkom Levy en Aurélie!

KG A Welkom Levy en Aurélie!

Op maandag 4 januari 2021 was het de eerste schoolvoormiddag voor Levy en Aurélie! 

Alvast van harte welkom in ons klasje!