KG A Welkom Max, Amélie en Wietze!

KG A Welkom Max, Amélie en Wietze!

Op maandag 19 april 2021 was het de eerste schooldag voor Max, Amélie en Wietze!

Ze zijn alledrie supergestart!