KGB Klaskiekjes uit onze eerste volle week na de heropstart

KGB Klaskiekjes uit onze eerste volle week na de heropstart

Heel blij met elkaar en druk in de weer om van alles samen te beleven!