ruimte in de klas

ruimte in de klas

We bekeken de ruimte in de klas en maakten een plattegrond. Elk groepje kreeg een ander bouwmiddel. Bij sommigen lukte het heel goed om de ruimte na te bouwen.