Thema 'Het weer'

Thema 'Het weer'

Als slot van ons werothema hadden de leerlingen een eigen weerbericht voorbereid. Ze tekenden de kaart van België en brachten hier info op aan. Tijdens de presentatie speelde iedere weerman of -vrouw een ander typetje. Iedereen leefde zicht heel goed in in zijn rol. Dit leidde tot heel wat hilariteit.