Zelfgemaakte poppenkast

Zelfgemaakte poppenkast

In kleine groepjes verzonnen we een eigen verhaal, knutselden we de personages en tekenden we een achtergrond. Daarna was het show time!