Lid worden?

Als ouder sta je in voor een aantal elementaire opvoedingstaken van jouw kind. Je bent er verantwoordelijk voor dat je kind kan functioneren in de wereld van vandaag en morgen. Als het op gebied van kennisgeving aankomt zoeken ouders een school die een leefcultuur uitbouwt die aansluit bij de eigen huiscultuur ... Jullie hebben als ouders alvast de basisschool Sint-Jan als partner gekozen. De verantwoordelijkheid van de ouder stopt echter niet aan de schoolpoort en in de gezinsopvoeding dient schoolondersteund gewerkt te worden. Daarom is het zo belangrijk dat beide partijen - gezin en school - constructief communiceren en samenwerken. Deze transactie vlotter laten verlopen is dan ook de hoofddoelstelling van het oudercomité. Het oudercomité vervult een "brugfunctie" tussen het thuismilieu en de schoolgemeenschap. Maar wij willen meer!!!
In de eerste plaats willen wij representatief zijn voor alle ouders van kinderen van de basisschool Sint-Jan. Wij verwoorden hoe zij bepaalde maatregelen en initiatieven ervaren. Op basis van onze kritiek of suggesties probeert de school verder te bouwen. Door regelmatig overleg (tijdens de algemene vergadering en schoolraad) wordt onze betrokkenheid bij beslissingen van schoolaangelegenheden, in zoverre deze ouders en hun kinderen aanbelangen, vergroot. Wij proberen de school te ondersteunen en dit zowel op financieel (sponsoring) als praktisch vlak (de handen uit de mouwen steken). Wij willen ook een informerende en sensibiliserende rol vervullen. Dit gebeurt door het organiseren van pedagogische activiteiten.
Tenslotte willen wij, steunend op onze Christelijke inspiratie, een aangename verdraagzame sfeer creëren tussen de kinderen, hun ouders en directie en personeel van de basisschool Sint-Jan.

Wenst u lid te worden van ons oudercomité?
Neem dan gerust contact op met meneer Steven via steven.kindt@3span.be