Klaarzetten Swingt Jan Kreuners

Klaarzetten Swingt Jan Kreuners

De komst van de Kreuners vergde heel wat voorbereidend werk.