Klaarzetten Swingt Jan Natalia

Klaarzetten Swingt Jan Natalia

De komst van Natalia vergde heel wat voorbereidend werk. Hier zie je de leden en medewerkers van het oudercomité aan het werk.