Proficiat aan de vormelingen!

Proficiat aan de vormelingen!

Op 4 mei ontvingen Juliette, Caitlin, Linke, Amy, Florien, Kasper en Arne het Heilig Vormsel. Het ganse schoolteam wenst hen van harte proficiat!