Relationele vaardigheden in maart

Relationele vaardigheden in maart

Doe eens lekker aardig!

Probeer aardig tegen elkaar te zijn, dan voelt iedereen zich per slot van rekening beter in zijn vel! Met een klein gebaar kan je iemand heel gelukkig maken.