School's In

School's In

We organiseerden een School’s In Festival om het jaar feestelijk in te zetten. Meteen een moment om de nieuwe leerlingen en kleuters op onze school te leren kennen en samen te dansen op de muziek van Daddy DJ Bruno!